Ambulante begeleiding 2018-09-04T15:25:07+00:00

Wat betekent ambulante begeleiding voor…

Bij ambulante begeleiding staat het praktisch verder helpen van jou of de leerkracht centraal. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er een passend traject ingezet. Dit varieert van een eenmalig consultgesprek met jou of een leerkracht tot meerdere observaties en gespreksmomenten met één leerkracht over een leerling of groep. 

Als er in het traject specifieke leerlinggegevens nodig zijn het traject kan starten moet het aanmelding- en toestemmingsformulier ondertekend worden. De ambulant begeleider neemt contact op met de leerkracht voor een eerste afspraak. Soms is het wenselijk dat jij bij de bespreking van de observatie aanwezig bent. Het verslag wordt alleen naar de leerkracht gestuurd. 

Voorbeeld van hulpvragen: 

  • Hoe kan ik passende perspectieven inzetten bij deze leerling? Hoe verwerk ik dat ik een ontwikkelingsperspectief? 
  • Hoe kan ik de concentratie van deze leerling versterken? 
  • Hoe krijg ik weer een positieve sfeer in mijn groep? 
  • Hoe bereid ik deze kleuter goed voor op groep drie? 

Op het schoolbezoek of tijdens de nabespreking ben je met de intern begeleider en orthopedagoog/ psycholoog tot de conclusie gekomen dat je behoefte hebt praktische handvatten in de klas. De ambulant begeleider kan jou met deze leerling of jouw groep verder helpen. De ambulant begeleider neemt contact op met de leerkracht voor een eerste afspraak en komt observeren tijdens een les. Deze observatie wordt daarna met jou nabesproken. Soms is het zinvol als de intern begeleider hierbij aansluit. Het verslag wordt alleen naar jou gestuurd. Jij bepaalt of je het verslag wilt delen met de intern begeleider en/of de ouders. 

Voorbeeld van hulpvragen: 

  • Hoe kan ik de concentratie van deze leerling versterken? 
  • Hoe krijg ik weer een positieve sfeer in mijn groep? 
  • Hoe bereid ik deze kleuter goed voor op groep drie? 

Jullie zijn gevraagd om toestemming te geven voor ambulante begeleiding. Een ambulant begeleider helpt de leerkracht met praktische handvatten voor in de klas. Door observaties zoekt hij/zij aanknopingspunten voor de begeleiding. Er wordt niet met jouw kind gewerkt. Omdat de begeleiding gericht is op het handelen van de leerkracht vinden de gesprekken alleen met de leerkracht plaats. De leerkracht houdt jullie op de hoogte over het plan van aanpak. 

Voorbeeld van hulpvragen: 

  • Hoe kan ik de concentratie van deze leerling versterken? 
  • Hoe krijg ik weer een positieve sfeer in mijn groep? 
  • Hoe bereid ik deze kleuter goed voor op groep drie? 

Actueel

Klik op een bericht om meer te lezen of klik hier voor alle actuele berichten.