Consult 2018-09-04T15:23:21+00:00

Wat betekent consult voor…

Bij een consult staat de hulpvraag van de leerkracht met betrekking tot de leerling centraal. Het traject start met een intakegesprek waarin we van leerkracht en ouders graag willen horen wat er goed gaat en wat de zorgen zijn. De orthopedagoog/psycholoog komt observeren in de klas en mogelijk krijgt de leerkracht een vragenlijst om in te vullen. Met deze informatie wordt de hulpvraag beantwoord en worden de onderwijsbehoeften en begeleidingsmogelijkheden in kaart gebracht. Van de verzamelde gegevens wordt een verslag gemaakt. Dit wordt met ouders, school en orthopedagoog/psycholoog op school besproken. Vanaf de intake tot nabespreking duurt het traject gemiddeld zes tot acht weken. 

Voorbeelden van hulpvragen: 

  • Hoe kunnen we de werkhouding van deze leerling versterken? 
  • Hoe kan ik voor deze leerling meer rust brengen in het buitenspelen? 
  • Is er bij deze leerling mogelijk sprake van ADHD? 

Bij een consult staat de hulpvraag van jou met betrekking tot de leerling centraal. Het traject start met een intakegesprek waarin we van jou en ouders graag willen horen wat er goed gaat en wat de zorgen zijn. De orthopedagoog/psycholoog komt observeren in de klas en mogelijk krijg jij een vragenlijst om in te vullen. Met deze informatie wordt de hulpvraag beantwoord en worden de onderwijsbehoeften en begeleidingsmogelijkheden in kaart gebracht. Van de verzamelde gegevens wordt een verslag gemaakt. Dit wordt met ouders, school en orthopedagoog/psycholoog op school besproken. Vanaf de intake tot nabespreking duurt het traject gemiddeld zes tot acht weken. 

Voorbeelden van hulpvragen: 

  • Hoe kunnen we de werkhouding van deze leerling versterken? 
  • Hoe kan ik voor deze leerling meer rust brengen in het buitenspelen? 
  • Is er bij deze leerling mogelijk sprake van ADHD? 

Jullie zijn gevraagd om toestemming te geven voor een consult, omdat de leerkracht een hulpvraag heeft met betrekking tot jullie kind. Er wordt een observatie gedaan in de klas en mogelijk krijgen jullie een vragenlijst van de orthopedagoog/psycholoog om in te vullen. Deze gegevens worden samengevoegd in een verslag voor jullie en voor school. Dit wordt met ouders, school en 

orthopedagoog/psycholoog op school besproken. Vanaf de intake tot nabespreking duurt het traject gemiddeld zes tot acht weken. 

Voorbeelden van hulpvragen: 

  • Hoe kunnen we de werkhouding van deze leerling versterken? 
  • Hoe kan ik voor deze leerling meer rust brengen in het buitenspelen? 
  • Is er bij deze leerling mogelijk sprake van ADHD? 

Actueel

Klik op een bericht om meer te lezen of klik hier voor alle actuele berichten.