Onderzoek 2021-12-08T09:33:56+00:00

Wat betekent onderzoek voor…

Met de orthopedagoog/psycholoog is op het schoolbezoek afgesproken om een onderzoek te starten voor een leerling. Met dit onderzoek worden de hulpvragen van school beantwoord en worden de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht. 

Voordat het traject kan starten moet het aanmelding- en toestemmingsformulier ondertekend worden. Het traject begint met een intakegesprek met school en met ouders. Er wordt een met de leerkracht gemaakt voor een onderzoeksafname met de leerling. Dit kan ook gedaan worden door één van de psychodiagnostisch werkers. Er volgt een rapportage met de uitwerking van het onderzoek, de conclusie en adviezen. Deze rapportage wordt eerst naar de ouders van de leerling gestuurd. Als deze akkoord zijn, wordt de rapportage ook naar de school gestuurd. Daarna volgt een nabespreking met ouders en school. Als intern begeleider draag jij zorg voor het plannen van de nabespreking. Vanaf de intake tot nabespreking duurt het traject gemiddeld zes tot acht weken. 

Voorbeelden van hulpvragen: 

 • Wat zijn de cognitieve mogelijkheden van deze leerling? Wat mogen we op school verwachten? 
 • Wat heeft deze leerling nodig om tot leren lezen te komen? 
 • Is er bij deze leerling sprake van dyscalculie? 
 • Hoe zijn de executieve functies van deze leerling? Wat kunnen we doen om de taakgerichtheid te versterken? 
 • Hoe kunnen we een positief zelfbeeld bij deze leerling stimuleren? 

Met de orthopedagoog/psycholoog is op het schoolbezoek afgesproken om een onderzoek te starten voor een leerling. Met dit onderzoek worden de hulpvragen van school beantwoord en worden de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht. 

Voordat het traject kan starten moet het aanmelding- en toestemmingsformulier ondertekend worden. Het traject begint met een intakegesprek met school en met ouders. Er wordt een afspraak met jou gemaakt voor een onderzoeksafname met de leerling. Meestal neemt de afname een dagdeel in beslag. Dit kan gedaan worden door één van de psychodiagnostisch werkers. Er volgt een rapportage met de uitwerking van het onderzoek, de conclusie en adviezen. Deze rapportage wordt eerst naar de ouders van de leerling gestuurd. Als deze akkoord zijn, wordt de rapportage ook naar de school gestuurd. Daarna volgt een nabespreking met ouders en school. Vanaf de intake tot nabespreking duurt het traject gemiddeld zes tot acht weken. 

Voorbeelden van hulpvragen: 

 • Wat zijn de cognitieve mogelijkheden van deze leerling? Wat mogen we op school verwachten? 
 • Wat heeft deze leerling nodig om tot leren lezen te komen? 
 • Is er bij deze leerling sprake van dyscalculie? 
 • Hoe zijn de executieve functies van deze leerling? Wat kunnen we doen om de taakgerichtheid te versterken? 
 • Hoe kunnen we een positief zelfbeeld bij deze leerling stimuleren? 

Jullie zijn gevraagd om toestemming te geven voor een onderzoek, omdat de leerkracht een hulpvraag heeft met betrekking tot jullie kind. Door onderzoek wordt in beeld gebracht wat sterke en zwakke kanten zijn en wat jullie kind nodig heeft om zich op school optimaal te ontwikkelen. Van school krijgen jullie een toestemmingsformulier met daarop de hulpvragen voor het onderzoek. Als jullie hiermee akkoord zijn, wordt het traject gestart. De orthopedagoog/psycholoog neemt contact op voor een intakegesprek. Hierin kunnen jullie vertellen wat er goed gaat en welke zorgen jullie hebben. Met de leerkracht wordt ook een intakegesprek gehouden. De afname wordt met de leerkracht gepland. Dit kan gedaan worden door één van de testasisstentes of door de orthopedagoog/psycholoog zelf. De datum van het onderzoek wordt door school aan jullie doorgegeven. Het is handig om jullie kind de ochtend van het onderzoek te vertellen dat het uit de klas gehaald wordt. Er volgt een rapportage met de uitwerking van het onderzoek, de conclusie en adviezen. Deze rapportage wordt eerst naar jullie gestuurd. Als jullie akkoord zijn, wordt de rapportage ook naar de leerkrachten en intern begeleider gestuurd. Daarna volgt een nabespreking met jullie en school. Vanaf de intake tot nabespreking duurt het traject gemiddeld zes tot acht weken. 

Voorbeelden van hulpvragen: 

 • Wat zijn de cognitieve mogelijkheden van deze leerling? Wat mogen we op school verwachten? 
 • Wat heeft deze leerling nodig om tot leren lezen te komen? 
 • Is er bij deze leerling sprake van dyscalculie? 
 • Hoe zijn de executieve functies van deze leerling? Wat kunnen we doen om de taakgerichtheid te versterken? 
 • Hoe kunnen we een positief zelfbeeld bij deze leerling stimuleren? 

Actueel

Klik op een bericht om meer te lezen of klik hier voor alle actuele berichten.