Schoolbezoek 2018-09-04T15:24:35+00:00

Wat betekent schoolbezoek voor …

Als intern begeleider plan je met de leerkrachten groeps- en leerlingbesprekingen. Blijven er na de leerlingbespreking nog vragen over een leerling of over de groep? Op het schoolbezoek worden deze vragen besproken met de schoolbegeleider. Samen gaan we op zoek naar wat nodig is om de hulpvragen te beantwoorden. Soms kan een leerkracht meteen verder. Soms is er een vervolg nodig, zoals een consulttraject, een onderzoek of ambulante begeleiding.

We gaan er vanuit dat ouders geïnformeerd worden over het bespreken van hun kind op het schoolbezoek. De terugkoppeling van de gemaakte afspraken wordt gedaan door de leerkracht en/of intern begeleider.

Voorbeelden van vragen:

 • Kan deze kleuter toegelaten worden bij ons op school?
 • Is er sprake van dyscalculie? En welke hulp heeft deze leerling nodig?
 • Welke toetsen nemen we af bij een leerling met een eigen leerlijn?
 • Hoe begeleiden we deze leerling bij conflicten tijdens het buitenspelen?
 • Is het voor deze leerling zinvol om een arrangement vanuit het samenwerkingsverband aan te vragen?

Op het schoolbezoek kun je jouw hulpvragen met betrekking tot een leerling of de groep inbrengen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op je vraag en wat er nodig is om het kind of jou verder te helpen. Soms kun je meteen verder. Soms is er een vervolg nodig, zoals een consulttraject, een onderzoek of ambulante begeleiding.

We gaan er vanuit dat ouders geïnformeerd worden over het bespreken van hun kind op het schoolbezoek. De terugkoppeling van de gemaakte afspraken wordt gedaan door de leerkracht en/of intern begeleider.

Voorbeelden van vragen:

 • Is er mogelijk sprake van dyscalculie? En welke hulp heeft deze leerling nodig?
 • Welke toetsen nemen we af bij een leerling met een eigen leerlijn?
 • Hoe begeleiden we deze leerling bij conflicten tijdens het buitenspelen?
 • Is het voor deze leerling zinvol om een arrangement vanuit het samenwerkingsverband aan te vragen?

Op vaste momenten in het jaar komt er op school een schoolbegeleider langs. Samen met de leerkracht en intern begeleider worden dan leerlingen besproken waar zij vragen over hebben. Dit is een laagdrempelige manier om zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te bieden. Op het schoolbezoek wordt gezocht naar een antwoord op de hulpvraag van de school. Soms kan een leerkracht meteen verder. Soms is er een vervolg nodig, zoals een consulttraject, een onderzoek of ambulante begeleiding.

Als jullie kind aangemeld wordt voor het schoolbezoek worden jullie van tevoren geïnformeerd. Na afloop van het schoolbezoek wordt een terugkoppeling gegeven door de leerkracht of intern begeleider.

Voorbeelden van vragen:

 • Kan deze kleuter toegelaten worden bij ons op school?
 • Is er sprake van dyscalculie? En welke hulp heeft deze leerling nodig?
 • Welke toetsen nemen we af bij een leerling met een eigen leerlijn?
 • Hoe begeleiden we deze leerling bij conflicten tijdens het buitenspelen?
 • Is het voor deze leerling zinvol om een arrangement vanuit het samenwerkingsverband aan te vragen?

Actueel

Klik op een bericht om meer te lezen of klik hier voor alle actuele berichten.