WISC-V

2018-07-12T08:41:54+00:00

We hebben er een poos op gewacht, maar eindelijk is hij uitgekomen en werken we ermee: de nieuwe intelligentietest WISC-V!

Er zijn een paar belangrijke verschillen vergeleken met de test die we jaren hebben gebruikt, de WISC-III.

Allereerst de toegankelijkheid voor het kind: de opgaven zijn meer van deze tijd. Zo hoef je niet meer op een plaatje van een ouderwetse telefoon aan te geven dat het snoer ontbreekt dat het toestel met de hoorn verbindt. In de nieuwe versie gaat het over wachtwoorden, mobiele telefoons en emoticons. Een feest van herkenning!

Maar wat we met de resultaten van de test kunnen, is minstens zo waardevol. Deze test is op basis van nieuwe theoretische inzichten ontwikkeld. Er is niet meer sprake van een verbaal en performaal IQ, maar er worden diverse indexen berekend. Daarmee meet de WISC-V meer in de breedte en kan er meer gezegd worden over de verschillende factoren van de intelligentie. Ook kan nu bijvoorbeeld bekeken worden welke rol processen zoals het werkgeheugen of de verwerkingssnelheid hebben, en wat de cognitieve vermogens zijn wanneer deze buiten beschouwing wordt gelaten.